Brack-Hoevers V.o.F.

(Onze algemene voorwaarden staan onder de kaart en de NAW gegevens)

Anouk_Brack2

 AnoukA is een handelsnaam van Brack-Hoevers V.o.f.

Dit is een samenwerkingsverband tussen Anouk Brack en Rik Hoevers.

BTW: NL-852470150-B01
KvK: 57177996
Triodos: NL55 TRIO 0777 9168 35

Rik Hoevers2Post- en bezoekadres
Anouk Brack
Staringstraat 35
6821 DM  Arnhem

Telefoon / email
06 – 40 11 67 19
anouk.brack@anouka.nl

Algemene voorwaarden van AnoukA

Klik hier om deze algemene voorwaarden te downloaden (pdf)

Wie zich inschrijft voor één van onze programma’s en trainingen gaat een contract met ons aan. Hier lees je wat je van ons kunt verwachten en wat we van jou verwachten.

1. Kwaliteit

1.1 We doen ons uiterste best om goed werk te leveren dat in overeenstemming is met de geldende professionele normen. Hierop mag je ons aanspreken.

1.2 Je kunt ons niet aanspreken op de prestaties die anderen leveren, zoals de verhuurder van de trainingsruimten of de verzorger van de catering.

2. Inschrijving

2.1 Je schrijft je in voor een programma of training door een ingevuld inschrijfformulier te versturen via onze website. Zo gauw we je inschrijfformulier hebben ontvangen, mailen we je een bevestiging van ontvangst.

2.2 Een optie nemen op deelname aan een programma of training kan alleen in onderling overleg met ons onder nader te maken afspraken.

2.3 In de eerste week na je inschrijving kun je nog kosteloos annuleren. Na deze week is je inschrijving definitief geworden. Als je wilt annuleren nadat je inschrijving definitief geworden is, kost dat geld.

2.4 Als je onverhoopt zelf niet kunt deelnemen, kun je ook iemand anders sturen in jouw plaats. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden, maar je moet dit zelf verrekenen met je vervanger.

2.5 Indien de reden van annuleren van ernstige persoonlijke aard is, dan mag je van ons een coulante houding verwachten. We zullen proberen in onderling overleg een oplossing te vinden.

3. Afgelasting

3.1 We mogen een programma zonder verdere gevolgen afgelasten als er naar ons oordeel te weinig deelnemers zijn. Als we een programma om deze reden afgelasten, laten we je dat minstens 1 week van tevoren weten en stellen zo mogelijk een redelijk alternatief voor.

3.2 Als op de dag van het programma een trainer of de locatie niet beschikbaar is, doen we er alles aan om een vervangende trainer of een geschikte alternatieve locatie te vinden.

3.3 Het spreekt vanzelf dat je betalingsverplichting in gevallen van afgelasting is komen te vervallen, tenzij we in onderling overleg andere afspraken hebben kunnen maken, bijvoorbeeld over een alternatief aanbod.

3.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook in verband met een afgelasting.

4. Materiaal

Op alle materiaal dat we uitdelen tijdens het programma rust het auteursrecht van Anouk Brack.

Je mag het materiaal kopiëren voor eigen gebruik als je de bron duidelijk zichtbaar vermeldt. Voor zakelijk en/of commercieel gebruik mag dat alleen na onze uitdrukkelijke toestemming.

5. Bewijs van deelname

Als wij niet standaard een certificaat uitreiken aan het einde van een programma of training, dan krijgt de deelnemer desgewenst een door ons ondertekend bewijs van deelneming uitgereikt of toegestuurd.

6. Betaling

6.1 We zetten de factuur standaard op jouw naam. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

6.2 Twee weken na de datum van je inschrijving ben je de helft van het bedrag voor het programma of de training verschuldigd. Uiterlijk bij de aanvang van het programma of de training moet het gehele verschuldigde bedrag betaald zijn.

6.3 Als je daarom vraagt, zetten we de factuur op een andere naam, bijvoorbeeld van je werkgever. Ook dan ben je zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

6.3 Als je wilt, kunnen we in onderling overleg een betalingsregeling afspreken.

(Laatst gewijzigd op 15 januari 2018)

Evolution at Work